Programma van Eisen

Gezonde Kantoren 2021

Welkom bij de tool van Programma van Eisen Gezonde Kantoren 2021: PvE op maat. PvE op maat is onderdeel van de publicatie PvE Gezonde Kantoren 2021, een gezamenlijke uitgave van het Platform Gezond Binnenklimaat.

Deze tool biedt u de mogelijkheid om een maatwerk PvE op te stellen op basis van de eisen uit de publicatie. In dit PvE kiest u per deelaspect het gewenste ambitieniveau op basis van de behoefte en mogelijkheden voor uw gebouw. Zo ontstaat er een maatwerk PvE, specifiek gericht op uw gebouw.

Log in met uw Binnenklimaattechniek account om direct naar de tool te gaan.

Mede mogelijk gemaakt door:

Meer informatie

Over het PvE

Een goed binnenmilieu in kantoren is belangrijk om een comfortabele, prestatieverhogende en gezonde werkomgeving te creëren. Om dit te behalen en behouden is het noodzakelijk dat bij nieuwbouw en renovatieprojecten vooraf eisen worden geformuleerd ten aanzien van de binnenmilieukwaliteit. Ontwerpers, installateurs en aannemers dienen hun plannen vervolgens te baseren op deze uitgangspunten.

Om u hierbij te ondersteunen hebben Binnenklimaat Nederland het PvE Gezonde Kantoren 2021 opgesteld. Het PvE Gezonde Kantoren is een update van de oorspronkelijke publicatie die in 2018 is uitgegeven vanuit het Platform Gezond Binnenklimaat.

Met de publicatie wordt een handreiking gegeven aan partijen die kantoren willen realiseren die niet alleen energiezuinig zijn maar vooral ook gezond, comfortabel en productiviteit-bevorderend.

Meer informatie over de publicatie en het document zelf vindt u op

www.pvegezondekantoren.nl
Over PvE op maat

Met PvE op maat kunt u zelf eenvoudig een PvE samenstellen op maat voor uw gebouw. De applicatie helpt u om voor ieder thema het juiste ambitieprofiel te kiezen en biedt de mogelijkheid om deze ambitie per deelaspect bij te stellen. Zo maakt u een eigen PvE op maat voor uw gebouw dat u naderhand eenvoudig kunt downloaden en gebruiken.

PvE op maat werkt op basis van de publicatie ‘PvE Gezonde Kantoren 2021’, versie v2021.1. De informatie over de thema’s, eisen en ambitieniveaus in deze applicatie komen overeen met de informatie in de publicatie. Mocht u toch verschillen opmerken dient de informatie uit de publicatie als leidend te worden gezien.

Ervaart u problemen met inloggen of het gebruik van de applicatie, neem dan contact op via

pvegezondekantoren@tvvl.nl

Deze tool is ontwikkeld door Renor in samenwerking met BinnenklimaatL.

Gebruik van PvE op maat

Het PvE werkt als een menukaart. Als opdrachtgever of bouwteam lid bepaalt u zelf welke eisen er gelden voor uw project. Dit doet u door de volgende stappen te doorlopen.

Als eerste bepaalt u per thema apart welk ambitieniveau geschikt is. U kiest hierbij voor één ambitieniveau per thema. Onderling kunnen de ambitieniveaus tussen de thema’s wel verschillen (bv. Lucht klasse B niveau en Geluid klasse A niveau).

Zodra u dit gedaan heeft kunt u het PvE direct definitief maken, of er voor kiezen om het PvE per deelaspect te bekijken en de ambitie aan te passen waar nodig. In sommige gevallen zal het zo zijn dat het gekozen ambitieniveau niet voor ieder deelaspect in het thema haalbaar is. Zet in dat geval het ambitieniveau voor dit deelaspect op een afwijkende klasse niveau.

Zodra u bovenstaande stappen heeft doorlopen kunt u het PvE definitief maken en direct als als PDF downloaden. Ook verschijnt uw maatwerk PvE onder ‘Mijn PvE’s’, waar u het later altijd terug kunt vinden, bewerken en opnieuw in PDF genereren.